APM Logo

Bedrijfssluiting

Helaas moeten wij u mededelen dat APM haar activiteiten heeft gestaakt en niet langer actief is.

Wij willen al onze bezoekers en relaties hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de steun door de jaren heen. Het was een eer om wereldwijd klanten te mogen bedienen met onze gespecialiseerde componenten en samen te werken aan innovatieve productieprocessen.

Bedankt voor alles,

Het APM Team