title image

Met het bezoek aan de Tsubaki fabrieken in Portland (Tennessee) en Chicopee (Massachussetts), in maart dit jaar, heeft APM wederom een stap gezet in het versterken van het netwerk binnen de automotive sector.

Voorbereid met een flink aantal voorstellen voor de stroomlijning van de productie in Haaksbergen hebben beide partijen de productiecapaciteit kunnen verhogen. Hierdoor kon de logistiek worden vereenvoudigd. En, de kosten konden worden gereduceerd.

Tevens, is er nieuwe expertise opgedaan. Peter Langman, bedrijfsleider op de vestiging in Haaksbergen vertelt dat tijdens de trip naar de Verenigde Staten ook nieuwe inzichten zijn verworven ten aanzien van de eigen productieprocessen.

“We hebben in onze bedrijfsvoering namelijk niet alleen de focus op productietechnologie; we willen zelf ook in de hele keten slimmer, betrouwbaarder, efficiënter en transparanter werken. Procesinnovatie dus. Door met onze opdrachtgevers te sparren en daardoor dus ideeën uit te wisselen, kom je tot nieuwe inzichten.”

“Alleen al een rondleiding op de site in Portland, bracht de eerste inspiratie. We hebben gezien hoe onze plunjer wordt geassembleerd in het eindproduct t.w. de nokkenaskettingspanner en hoe de logistiek daar ter plaatse kan worden vereenvoudigd. Veel van wat we daar zagen, leidde bij terugkomst in Nederland meteen tot verbeteringen in ons deel van het productieproces. Het is onze taak om het onze opdrachtgevers makkelijk te maken en onze services optimaal aan te laten sluiten bij hun fabricageproces.”

Tracking en Tracing

“In Chicopee – tijdens ons tweede bezoek van de reis – werden we door onze gastheren volop in de gelegenheid gesteld om uitgebreid met de medewerkers te spreken. We hebben met het management team van gedachten gewisseld over het kwaliteitsmanagement rond de door ons te leveren plunjers. Ook bespraken we hoe we de verschillende productiestappen in de keten voor de Amerikaanse markt konden optimaliseren.”

“Dat alles geldt vanzelfsprekend ook voor de ICT processen rond de tracking en tracing van de producten in de totale keten. We werken continu naar een 0-ppm kwaliteitsniveau en weten als geen ander dat de ‘Just-In-Time’ methodiek in de automotive van vitaal belang is.”

Fundament

Algemeen directeur Guido Gerritsen kijkt – net als Peter Langman – ook met tevredenheid terug op de bezoeken aan Tsubaki in de Verenigde Staten. “Het was van grote meerwaarde om onze partners persoonlijk te leren kennen en op deze wijze de lopende zaken en de innovaties met elkaar te bespreken. Daardoor is er een nóg steviger fundament ontstaan onder onze samenwerking met Tsubaki in de Verenigde Staten.”

 

<< Terug naar Nieuws/Blog