title image

De overheid zal de systeemarchitectuur langs de auto(snel)wegen in een hoog tempo moeten aanpassen, als Nederland met rendement mee wil liften op de snelle technologische ontwikkelingen in de automotive. “Het moment dat het gebruik van waterstoftechnologie als vervanger van benzine gemeengoed wordt, komt dichterbij. Het kabinet moet nu haar verantwoordelijkheid nemen,” zegt Guido Gerritsen, directeur/eigenaar van APM (Automotive Parts Manufacturing). “Regeren is vooruitzien.”

Volgens Guido Gerritsen zal het niet lang meer duren dat auto’s voornamelijk op waterstoftechnologie gaan rijden. “Daarbij zal het van groot belang zijn of de industrie er in slaagt om het procedé volledig op basis van hernieuwbare energie in te richten. Ik verwacht dit wel.”

“De technologische ontwikkelingen zijn anno 2019 dan ook van een dusdanige aard dat een snelle verbetering van de systeemarchitectuur hoog op de agenda moet komen te staan. Nederland kan als land met veel vervoersbewegingen die van belang zijn voor de slagkracht van de economie, hierin niet achterblijven. Als de politiek geen slagkracht toont, dan kan ons dat over 10 á 15 jaar nog wel eens financieel en economisch opbreken.”

Ontwikkelingen in de markt

Autofabrikant Toyota en DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) zijn op dit moment ver in de ontwikkeling van een systeem dat waterdamp absorbeert en zonne-energie gebruikt om die damp vervolgens op te splitsen in waterstof en zuurstof. Ook een van de grootste toeleveranciers in de automotive, het Duitse Robert Bosch, heeft ambitieuze plannen. De Duitsers zijn daartoe een samenwerking aangegaan met het Zweedse Powercell. Samen willen ze de door hun ontwikkelde brandstofcel, doorontwikkelen en in licentie op de markt brengen. Shell heeft daarnaast de intentie om in Duitsland in 2023 maar liefst 400 tankstations in te richten met faciliteiten voor waterstoftechnologie.

 

Brede gevolgen

Nederland kan het zich dus niet veroorloven om achter te blijven. Guido Gerritsen constateert bovendien dat de overheid hierdoor voor nieuwe begrotingsuitdagingen staat. “Inkomsten uit benzine-accijnzen gaan afnemen als de technologie definitief doorbreekt en breed wordt omarmd. De samenleving moet vanuit dat perspectief beredeneerd – gekoppeld aan fiscaliteiten – anders worden ingericht.”

“Bovendien zal de vergunningenstructuur moeten worden aangepast,” vervolgt Guido. “Je kunt op je vingers natellen dat de groei van het aantal waterstof-tankstations moet toenemen. Exploitanten langs de snelwegen bijvoorbeeld willen immers ook hun eigen commerciële ambities kunnen blijven waarmaken. Stilstand is voor hen letterlijk achteruitgang. Vertraging is de doodsteek.”

Guido Gerritsen ziet op dit vlak ook grote kansen voor relatief kleine bedrijven in de automotive sector. “Deze ontwikkelingen – geïnitieerd door de wereldmarktleiders – zijn van grote invloed op de business cases van de relatief kleine toeleveranciers en andere belangrijke schakels in de keten. Meer dan ooit moeten we dus op zoek naar samenwerking om die innovatieve slagkracht te weten te waarborgen.”

<< Terug naar Nieuws/Blog