title image

Als een producent van miljoenen plunjers op jaarbasis al meer dan een kwart eeuw actief is in de automotive en er elke keer weer in slaagt om aantoonbare toegevoegde waarde te leveren aan de efficiency in de keten, dan doen ze bij die producent ongetwijfeld wat goed…

Guido Gerritsen, directeur/eigenaar van APM BV in Purmerend en Haaksbergen én verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van al die plunjers voor verschillende opdrachtgevers, vertelt dat de grootste uitdaging voor de automotive de komende jaren vooral gericht is op het maken van (deel)producten waarbij minder fout gaat.

“Indirect zullen producten daardoor goedkoper worden,” zegt hij. “Wie – in de automotive sector – wil dat niet horen in deze best wel onrustige economische tijden?”

Guido slaat daarmee de figuurlijke spijker op de keiharde kop.

Bedrijfsprioriteit

Marges staan onder druk. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en kennis lijkt transparanter en sneller over de wereld te gaan. Maar het uiteindelijke doel van iedere speler in de automotive blijft onverminderd om prijsgunstiger te kunnen opereren in markten. Immers, concurrentie is nadrukkelijker in verschillende vormen aanwezig en in praktisch alle markten is disruptiviteit steeds meer aan de orde van de dag. Er is dus geen enkele reden meer om achterover te leunen en innovatie niet meer alleen hoog op de agenda te zetten maar er ook een wezenlijke bedrijfsprioriteit van te maken.”

Invloed op maakbaarheid

“Het is precies om al die redenen onze wens om eerder aan tafel te zitten in de automotive industrie,” vervolgt Guido.

“Wij hopen namelijk meer invloed te kunnen gaan uitoefenen op de maakbaarheid van afzonderlijke onderdelen. We kunnen andere partijen in de keten structureel vooruit helpen. Het eindresultaat? Meer efficiency. Meer duurzaamheid. Meer rendement. Het is onze core business; ik zie onze organisatie dan ook intussen steeds meer als een ontwikkelaar en motivator van efficiënte productieprocessen. We hebben er bovendien verstand van. We zijn er al meerdere malen in geslaagd – in verschillende marktsegmenten – om ten gunste van onze opdrachtgevers ook onze eigen productielijnen slimmer in te richten; de eindproducten werden goedkoper.”

Open boek

“De wil om te innoveren moet tegenwoordig daarom een wezenlijk onderdeel zijn van elk stukje in de keten. Ik blijf om die reden onverminderd pleiten voor meer samenwerking in de branche. We kunnen altijd nog heel veel van elkaar leren en misschien moeten we het begrip ‘concurrentie’ eens anders gaan beschouwen. Ik denk dat wij bij APM een redelijk open boek zijn. We vertellen graag over onze Trials en Errors.”

“Sterker nog: die bepalen onze innovatiekracht. Hoe mooi zou het zijn als wij ónze innovatiekracht kunnen koppelen aan die van andere spelers in de automotive. En, omgekeerd. Ik weet zeker dat de aantoonbare toegevoegde waarde daardoor nóg zichtbaarder wordt en dat de automotive in z’n geheel verder groeit naar nog meer efficiency en dus rendement.”

Dit blog is ook gepubliceerd in het Engels. (Lees hier)
This blog can also be read in English. (See more)
<< Terug naar Nieuws/Blog