title image

Als de industrie er in slaagt om waterstof gemeengoed te laten worden, ten behoeve van onze collectieve energievoorziening, dan zou Nederland – mits het tempo maakt – nog wel eens een heel groot internationaal concurrentievoordeel kunnen bereiken. Het is de strekking van een kort debat dat in november in de Tweede Kamer plaatsvond tijdens de begrotingsdebatten Economische Zaken en Klimaat.

Het CDA stelde voor om de fabrieken in de haven van Rotterdam te laten draaien op groene waterstof van windmolenparken op zee.

 

Als het aan de Christen Democraten ligt, dan kunnen bedrijven zich in de toekomst inschrijven voor nieuw te bouwen windmolenparken op zee waarbij een rechtstreekse kabel naar een fabriek in de haven van Rotterdam wordt aangelegd. Zo kan elektriciteit worden omgezet in waterstof.

“Een uitstekend idee,” zegt Guido Gerritsen, directeur/eigenaar van APM BV. “Er wordt nu – zo bleek in het debat – heel verstandig nagedacht over de vraag hoe we het overschot aan elektriciteit zouden kunnen benutten. Het mooie is tevens dat we met alternatieven het publieke net niet hoeven te belasten; de kabel van de windmolenparken op zee naar de haven van Rotterdam is dan meer dan voldoende. Het is een van de eerste keren dat ik politici een aantal zaken hoor benoemen die op dit thema hout snijden. Vooral omdat het om een totaaloplossing gaat ten aanzien van onze energie-uitdagingen in de komende jaren.”

Het CDA denkt dat Nederland voorop kan gaan lopen en dat nieuwe exportproducten zullen ontstaan. Kamerlid Agnes Mulder is er van overtuigd dat Nederland uiteindelijk bovendien meer kennis kan gaan exporteren.

Maatschappelijk rendement

Guido Gerritsen sluit zich daarbij aan. “Ik zie dat het traditionele conservatisme nu wordt losgelaten. Dat is een goede zaak. Door te veel in hokjes te denken, werd de innovatie geremd. Je ziet nu veel meer de bredere vraag ontstaan: wat brengt het de samenleving? Het gaat – zo lijkt het – niet meer om puur en alleen commercieel rendement. Ik zie dat er nu bewuster wordt nagedacht over maatschappelijk rendement.”

Ketenintegratie

“Wat mij vooral aanspreekt in de gedachtegang is dat meerdere bedrijven worden uitgedaagd om aan een biedingenstrijd mee te doen. Hierdoor ontstaat een modus dat concurrenten met elkaar gaan samenwerken en dat ketenintegratie veel meer een onderdeel wordt van het dagelijkse reilen en zeilen in de industrie. Dat is iets waar wij ook voor staan. De technologische ontwikkelingen gaan anno nu immers razendsnel; het kleine- en middensegment van het MKB kan deze ontwikkelingen al bijna niet meer bijbenen en dus staan we met z’n allen voor de uitdaging om bredere dwarsverbanden te creëren. Ook wij zijn altijd op zoek naar externe gesprekspartners die ons willen inspireren en met wie we continu kennis delen. En, wie weet waar het toe kan leiden.”

“Voor ons – bij APM – is innovatie altijd de core business geweest en dat zal het ook blijven,” besluit Guido. “Maar dat kan alleen als je over je eigen schaduw heen springt en bereid bent om je eigen verworven expertise ter beschikking te stellen. Elke keer weer blijf ik dan ook de oproep doen: we moeten in het MKB veel meer met elkaar durven samenwerken.”

 

Dit blog hebben wij ook in de Engelse taal gepubliceerd.

<< Terug naar Nieuws/Blog