title image

Strategie

De automotive industrie bevindt zich in de vroege fase van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen. De markt voor verbrandingsmotoren wordt langzaam vervangen door elektrische aandrijving gebaseerd op een batterij en/of brandstofcel. Op technologisch gebied vinden, als gevolg van aangescherpte regelgeving, grote innovaties plaats in de vermogensketen van het voertuig. Tegelijkertijd doet de ICT met sensor/actuator-technologie zijn intrede. Deze combinatie van ontwikkelingen biedt volop kansen voor nieuwe toetreders en first movers die in deze dynamiek een positie weten in te nemen.

APM is één van die vernieuwers die ernaar streeft om de komende 3 tot 5 jaar een top 3-speler te worden in haar specifieke nichemarkten binnen de Tier-1 automotive industrie. Om dit te kunnen realiseren zet APM zich vol in voor deze klanten én op de innovatie van haar eigen technologische processen. APM richt zich op de innovatie van productieprocessen en zoekt daarmee nieuwe toepassingsgebieden en klanten.