title image

Innovatie en technologie

APM is continue bezig met de evaluatie en innovatie van productietechnologie. Zowel van bestaande als nieuwe technologieën onderzoekt APM de toepasbaarheid voor klanten en gaat APM tot het uiterste om technologieën te implementeren.

APM heeft nauwe relaties met de onderzoeksafdelingen van universiteiten en materiaalproducenten, zoals ECN, Universiteit Twente en Sandvik Osprey. Nieuwe ontwikkelingen volgt APM op de voet en worden waar mogelijk geïmplementeerd.

APM werkt intensief samen met de producenten van productiemachines, gereedschappen en grondstoffen. Dit leidt tot uitzonderlijke prestaties op het gebied van materiaal eigenschappen, levensduur en duurzaamheid en niet in de laatste plaats tot een betere prijs. Voorbeelden hiervan zijn de precisie van de slijpstenen voor de slijp- en hoonprocessen en de levensduur van de kleine boren die gehard staal boren.

De gerealiseerde innovaties leiden meestal tot aanzienlijke functionele verbeteringen van het component. Tegelijkertijd leidt dit tot een optimalisatie van het ontwerp voor de meest effectieve fabricage- en assemblagemethodiek. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de afdeling engineering van de klant.