title image

Kwaliteitsmanagement

Componenten die de fabriek van APM verlaten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het niveau blijft waar APM voor staat, worden kritieke en zwakke punten in het productie- en logistieke proces continu gemonitord en waar nodig aangepast. De organisatie van het productieproces is gebaseerd op Lean Manufacturing/Six Sigma.

APM investeert doorlopend in de kwaliteit van de productie waarbij de 0-PPM norm de toetssteen (benchmark) vormt. Om die doelstelling te realiseren gaat APM preventief te werk. De dagelijkse uitdaging is het verbeteren en robuuster maken van het productieproces. Om dat te realiseren wordt elk afgekeurd onderdeel direct geanalyseerd. Het beeld dat uit de analyses naar voren komt, wordt vervolgens gebruikt om het productieproces aan te passen. Als deze aanpassingen investeringen vereisen in de kennis en kunde van medewerkers en/of de werking van machines, dan worden die investeringen gedaan.

Kwaliteitsbewaking vindt daarnaast op vier niveaus plaats:

  1. Certificering
    APM voldoet aan de internationale certificering IATF 16949:2016.
  2. Klanten audits
    Klanten van APM voeren jaarlijkse audits uit. Tijdens een audit komt de klant op bezoek en worden alle bedrijfsprocessen geïnspecteerd. Indien nodig stelt APM aan de hand van de rapportage een verbeterplan op en voert dit uit.
  3. Performance rapportage
    De prestaties van APM worden door de klant maandelijks gemonitord. In het waarderingssysteem wordt bijgehouden of er op tijd en in de juiste aantallen geleverd wordt. Op dezelfde wijze worden de reactie- en hersteltijden op incidenten gerapporteerd.
  4. Track & Trace.

De componenten inclusief productiedata zijn altijd per batch traceerbaar. Deze ‘track and trace’-functionaliteit is gerealiseerd door de koppeling van alle productiemachines aan het DataLyzer IT-systeem.